Adam Czetwertyński

Harcerstwo (208) Kuchnia (25) Kultura (282) Polityka (38) Pożegnania (40) Szkoła (74) Varia (112)

Program

Zostawiam w tym miejscu hasła, tematy, które są dla mnie ważne i które były elementem mojego programu wyborczego w roku 2006. To już historia, więc dla historii je pozostawiam. W programie wyborczym napisałem, że proponuję następujące priorytety:

Inwestycje
Budowa domów komunalnych na Pradze Południe (a także na terenie innych dzielnic). Kamionek, Grochów, Gocław muszą być co roku bogatsze przynajmniej o sto nowych mieszkań znajdujących się w zasobach miasta. Zniszczyć osiedle Dudziarska? Rozbudować je? Dziś jeszcze nie wiem.
Szybkie dokończenie budowy rozjazdu Marsa/Płowiecka/Ostrobramska. Rozpoczęcie przebudowy Ronda Wiatraczna wraz z jezdnią ul. Wiatracznej i wiaduktem nad torami kolejowymi, doprowadzenie przebudowy do Ronda Żaba.
Rozpoczęcie budowy nowej nitki metra między Dworcem Wileńskim, przez Rondo Wiatraczna na Gocław.

Szkoły i przedszkola
Stałe monitorowanie jakości pracy szkół oraz utworzenie koncepcji udzielania pomocy szkołom słabszym (zespół doradców do spraw takich szkół, dodatkowe środki na działalność pozalekcyjną).
Systematyczne zmniejszanie liczby uczniów w każdej klasie w szkołach samorządowych aż do 20 w szkołach podstawowych i 24-26 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Likwidacja opłat za przedszkola, opłacanie przez samorząd zajęć dodatkowych (np. nauka języków obcych). Budowa nowych żłobków.

Wychowanie pozalekcyjne
Pełniejsze wspieranie organizacji harcerskich oraz innych organizacji społecznych, podejmujących trud pomocy rodzinie i szkole wychowywać dzieci i młodzież.
Doprowadzenie, aby w każdej szkole podstawowej na Pradze Południe działały gromady zuchowe, zaś w szkołach podstawowych i gimnazjach drużyny harcerskie.
Monitorowanie szkół, aby wszystkie środki przeznaczone przez samorząd na zajęcia pozalekcyjne, były właściwie wydawane. Szkoły muszą być otwarte dla uczniów do godzin wieczornych.

Kultura
Przyjęcie przez Radę Warszawy strategii rozwoju kultury w mieście. Zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby kulturalne mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.
Rozwój (szczególnie po oddaniu do użytku nowego budynku na Saskiej Kępie) dzielnicowego Centrum Promocji Kultury i wspomaganie klubów spółdzielczych.
Podwyższanie środków dla organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury.

Jakieś pytania? Pisz: adam@czetwertynski.pl - Odpowiem na pewno.



Komentarze wyłączone dla tego wpisu.